CENÍK  ODHADCOVSK7CH  SLUŽEB

 Zde si klient vytvoří představu o výši základu odměny odhadce ještě před vypracováním Odhadního Certifikátu do odhadu ceny předmětu nepřesahující Kč 50 000,-. Přirážka 2,5%  z celkové odhadní ceny nad touto hranicí je honorářem odhadce za nejen maximální zodpovědnost  objektivního určení všech parametrů odhadovaného subjektu, ale i za nadstandardní provedení certifikace.  Tento systém je pro klienta transparentní, je s ním vždy předem písemně i verbálně seznámen, neskrývá nejistotu výše odměny a žádné další nečekané výdaje

CENÍK ODHADNÍCH CERTIFIKACÍ PRO  DRAHÉ KAMENY,  ŠPERKY,  MINCE

(ZÁKLADNÍ ODMĚNA)

Váha
do
ct/g

Fasetovaný Drahý Kámen

Surovina Drahého Kamene

Šperk

jen kov

Šperk + Drahý Kámen

1

570,-

500,-

345,-

545,-

2

640,-

565,-

375,-

605,-

5

700,-

605,-

M 440,-

690,-

10

765,-

640,-

500,-

840,-

20

830,-

700,-

595,-

1 065,-

60

890,-

830,-

765,-

1 480,-

150

1 155,-

1 090,-

1 110,-

2 135,-

B

A

A

A

A

* Přesahuje-li váha předmětu horní limit 150ct(g) B, odměna se vypočte : (A x B) / 150.

M - mince

Externí činnost a konsultace   :   Kč 600,-/hodinu i započatou.
(Odměna zde bude dohodnuta s klientem  VŽDY PŘED  expertním výkonem podle náročnosti práce a v případě základních informací pro laiky bez použití přístrojů je tato zdarma).

1 položka pro pojistné události : Kč 400,-.

* Přesahuje-li odhadní cena u jednotlivého předmětu Kč 50 000,-, připočítají se k základní odměně 2,5% z odhadní ceny předmětu, což platí do hranice odhadní ceny Kč 500 000,-.
Další odstupňování odměny podle odhadních cen poskytne odhadce klientovi podle zakázky.

Za nevyzvednutou zakázku bez omluvy ve smluvním  termínu bude účtováno bezpečnostní úložné 15% z odhadní ceny celé zakázky za každý započatý
kalendářní týden.

==============================================================================

SLEVY

platné při objednávce na více než 2 předměty

Cenový interval odměny

Sleva

Cenový interval odměny

Sleva

Kč 2 000 - 3 499,-

4%

Kč 7 000 - 9 999,-

10%

Kč 3 500 - 4 999,-

5%

Kč nad 10000,-

15%

Kč 5 000 - 6 999,-

7%

XXX

XXX

===============================================================================
Poslední aktualizace  01.2022