PŘEDMLUVA

                 Vážení přátelé, příznivci přírody živé i neživé, sběratelé, 

            píši tuto předmluvu k informativnímu přehledu o osobnostech, které se od historických dob významně zapsali do análů geologie, mineralogie, montanistiky a paleontologie v regionu Čech, Moravy a Slovenska již podruhé. Prvně to bylo asi před dvěma lety pro portál SBERATEL.info. Nastavení stránek tohoto portálu s ohledem na širokou polytematickou sběratelskou náplň nedovoloval, aby moje občasné příspěvky získaly pevnou rubriku. Tak se pomalu posouvaly v roletě časově starších a starších do prostorů, které byly pro zájemce těžko vyhledatelné. Proto jsem na mých GemsMarik.com vytvořil několik odkazů, směřujících k těmto příspěvkům. V současnosti však vlivem bouřlivých přeměn a reagování na zmatené Covidové předpovědi našich bohorovných vládců, dochází na SBERATEL.info k redukci podobných příspěvků a mizí do nenávratna. Abych zachoval alespoň to, co jsem již vytvořil, budou tyto drobnosti opět na mých GemsMarik.com dohledatelné již jen na nich. Protože tento krok vyžaduje provést několik úprav, budu je přidávat a rozšiřovat postupně tak, jak mi čas a okolnosti dovolí. Věřím, že i v současnosti si najde čtenáře, kterým předem děkuji za pozornost.

             Seriál informuje pomocí historických faktů o bezkonkurenční pestrosti a množství nerostného bohatství vzhledem k celé Evropě na tak malé rozloze Čech, Moravy a Slovenska a lidech, kterým se tato skutečnost stala životním údělem. Tento region oplýval zlatem a stříbrem, tedy mincovními kovy od středověku a „krmil“ jimi celou Evropu po dlouhou dobu. Jistě, v Evropě bylo mnoho podobných ložisek, nebyly ale tak koncentrované na tak malém území, jako to naše. Důsledkem toho byla i velká koncentrace odborníků, pracujících v báňských a hutních provozech, s jejich nadprůměrnými znalostmi, získanými i z výhody blízkosti revírů, ve kterých své zkušenosti sbírali.

            Z plejády osobností jsem vybíral takové, kteří byli nejen místní rodáci, ale i přespolní zahraniční, kteří během jejich života zasáhli do vývoje hornictví, hutnictví i paleontologie u nás. V jejich životě se přihodily jak krásné, tak tragické etapy, které jsem se snažil vyzdvihnout společně s jejich pracovním nasazením tak, aby jejich životopis ztratil šedivý úřední nádech. Myslím, že se mi to podařilo i bez používání vulgarizmů (kterými se v poslední době snaží na sebe upoutat pozornost někteří autoři, kteří o tématice mají jen schematické znalosti). U mnohých je s podivem, že v příslušné době dosáhli takových znamenitých výsledků, v takovém rozsahu, v tak krátkém čase, to vše při vědomí, že jedinou „Flash memory“ byla jejich hlava a pergamen či papír s nějakým písátkem. Sdílení poznatků a tříbení zkušeností probíhalo nikoli po webu, k tomu používali svých nohou, koní, dostavníků, až mnohem později modernější dopravy, u mála z nich pak telefonem. Proto udivuje perfektnost a relativní rychlost zveřejnění toho, co považovali pro svůj obor za převratné, důležité.

            Při výběru osobností jsem původně uvažoval s počtem maximálně 20 – 25 osob, ukázalo se, při mém překvapení, že jsem v tomto ohledu nedouk a že bych opominul dost dalších velikánů, kteří by si to nezasloužili.

            Máte-li chuť, a tu byste mít měli, najděte si čas ku čtení o lidech, u kterých to stojí za to. Zamyslete se, co a jak pro svůj nápad byli ochotni podstoupit. Uvědomte si, že to, co nám zanechali, jste zdědili i Vy, kteří jejich výdobytků užíváte a ani si to neuvědomujete. Zamyslete se, zda byste neměli s podobným úsilím, které věnujete Vašemu sběratelskému oboru, přispět troškou úsilí i pro navrácení důstojnosti života v naší zemi.

            Děkuji za trpělivost,

Karel Mařík, 10.2020