SLUŽBY


 

DRAHÉ  KAMENY  -  ŠPERKY
URČENÍ  a  OCENĚNÍ
na základě aktuálních odborných INFORMACÍ a CEN
z placených důvěryhodných zdrojů

SPECIALIZOVANÁ moderní laboratorní výbava

Více než 30 LET PRAXE
doplňované potřebnými novinkami

Záruka ETICKÉHO jednání

Dlouhodobě stabilní ZNALEČNÉ (zde)


Znalecké a Odhadní Certifikáty
pro Drahé kameny, Šperky, Mineralogické sbírky, Mince,
kapesní Hodinky a Pojistné události

(Znalecký průkaz 1922/91 MS Praha 2, Koncesní listina 310012-48033, Pojištění k profesní odpovědnosti)

Soudně znalecké odhadní certifikace jsou vypracovány podle norem GIA (Gemological Institute of America) a neberou ohled na spekulativní, tzv. ceny místně obvyklé. V zájmu ochrany klientů jsem od r.1991 pojištěn k tzv. profesní odpovědnosti.

Fasetové broušení Drahých kamenů
(kromě Diamantů) se zaručenými kvalitami.
(Oprávnění k broušení šperkových a technických kamenů na základě ŽO 310012-47870)

Zprostředkování nákupu Diamantů
se zárukou kvality a aktuální ceny
s původním a světově uznávaným certifikátem v příznivých cenách

Návrhy zakázkových Šperků se zajištěným, vysoce kvalitním zlatnickým zpracováním

Odborné zastupování a poradenství se zaručenou etikou všech jednání

Vzdělávací kurzy s tématikou Drahé kameny - s učebními texty od základů po poslední aktuality ve všech ohledech
      1 - Základní Gemologie : vše o Drahých Kamenech od základů po poslední novinky nejen co do počtu druhů a jejich určování, ale též co do odhalování a determinace početných imitací, náhražek a fals (skripta s četnými barevnými obrázky a tabulkami v ceně, praktické seznámení s gemologickými laboratorními přístroji a pomůckami)

      2 - Pokračovací : pro zájemce o fasetové broušení moderními postupy s použitím PC programů pro konstrukci jakéhokoliv typu výbrusu pro jakoukoliv surovinu Drahého kamene (absolvent si sám vybrousí první výbrus, dostane též nezbytné postupy pro konstrukci a výpočty úhlů faset různých výbrusů pro různé suroviny) 
 

ZNALOSTI - MODERNÍ VYBAVENÍ - NEJVYŠŠÍ KVALITA

Kameny pro klenotníky, zlatníky a ostatní zájemce lze dodat buď výběrem z GEMS PRODEJ nabídky, nebo zadáním rozměrů a typu výbrusu po osobním jednání a Vašem výběru
z kvalitních surovin mého depozitáře

Při objednávání z nabídky uvádějte :   Gem, Locality Source, Ct, Price Kč


Neprovádím opravy nebo zábrušky Drahých Kamenů ani nebrousím z dodaných surovin


         Mějte prosím na paměti, že veškeré zde nabízené odborné služby jsou mým zaměstnáním a že je nemohu poskytovat zdarma, jak to stále někteří žádáte