SLUŽBY


 Dne 21.prosince 2020 jsem u Městského soudu v Praze 2, Spálená 6/2 podal žádost
o
 DOBROVOLNÉ  ukončení činnosti soudního znalce pro obory
Drahé kovy, Drahé kameny a Ekonomika,
kterou uvedený soud akceptoval k 31.prosinci 2020.

Ukončením funkce Soudního znalce nemohu a nebudu vykonávat tuto činnost pro soudní kauzy.

Protože však jsem jmenovitě nositelem Koncesní listiny pro
Oceňování majetku pro věci movité se specializací
ŠPERKY a DRAHÉ KAMENY,

jsem plně k dispozici veškeré privátní klientele
ve stejném rozsahu odbornosti, zpracování posudků a certifikátů,
ve stejném ceníkovém rozsahu, jak je uvedeno pod tlačítkem
CENÍK ODHADNÍCH SLUŽEB výše.


 

Důvodem tohoto mého rozhodnutí je nový Zákon o soudních znalcích a tlumočnících
s účinností od 1.ledna 2021, který byl takřka potají vykonstruován
Ministerstvem spravedlnosti pod přímým dohledem ministryně spravedlnosti Benešové a bez jakékoliv součinnosti s dlouholetými praktiky těchto oborů. Interpelace u ministryně se setkaly jen se zpupným odmrštěním - "...zákon je již příliš daleko v legislativním procesu...". Na námitku k masovým odchodům soudních znalců zazněla ve sdělovacích prostředcích tendenční odpověď: "...odejdou jen ti, kteří dávno praxi již nevykonávají...". Nu, alespoň já jsem výjimkou.
Významnou skutečností je i přesun veškeré současné agendy z Ministerstva spravedlnosti na Ministerstvo vnitra, což při dobře známém výkonu legislativy současné vlády neproběhne bez komplikací, dopadajících na znalce. Komplikace, a to nikoliv jen dočasné, budou provázet znalce
při kontaktování s nově vzniklým odborem či kanceláří na Vnitru. Nový zákon ruší tzv. Znalecký deník a nahrazuje jej pouze zápisem o vykonané práci zasílané pokaždé elektronicky na přidělené místo. Navždy končí možnost osobního řešení případných otázek, vzniklých činností znalce a je nahrazena pravděpodobně pouze nějakým elektronickým formulářem, který nikdy nebude moci
vystihnout většinu otázek. Zde se naskýtá možnost, jak znalci udělovat četné a nemalé pokuty, kterými nový zákon oplývá, a místo kvalitní práce, bude se znalec muset věnovat časově náročným
řešením věcí, s vlastní prací nesouvisejících a s postupnou ztrátou nezávislosti.

Výsledkem je, nejenom pro mne, absolutní zklamání z celkového vyznění práv a povinností, které nový zákon stanovuje. Výstižné je přirovnání z posledního odkazu níže: Samý bič - žádný cukr.
Zatímco v demokratických zemích si odborníků s méně často se vyskytujícími specializacemi
individuálně považují a mají jako soudní znalci u soudů rozhodující význam, Babišovou politikou
je zglajchšaltování všeho, co mu je současně i do budoucna kritickou a odbornou opozicí.
Pro soudní praxi ve vztahu ke znalcům je nový zákon
soudním Černobylem se všemi katastrofálními dopady. To dosvědčují níže uvedené odkazy (můžete nalézt i další), mířící i na současné dění se snahou vytvořit u veřejnosti již předem nepříznivý dojem o znalcích. A jako na povel rojí se nabídky znalcům ke vstupu do znalecký Spolků, Unií... s fantasticky, leč jen dočasně nastavenými podmínkami, dále množství nabídek s fantastickými cenami za pojištění, nebo Návody, jak si mají znalci a tlumočníci ve světle nového Zákona počínat. Ti, kteří podlehnou tomuto vábení brzy zjistí, že jim z tohoto kruhu nebude snadno uniknout a ztratí veškerou nezávislost, pokud ještě nějakou mají.

Zanedlouho dovrším 80 let věku, praxi nezávislého znalce vykonávám aktivně nepřetržitě 28 let. Vypsal jsem celkem 2 120 znaleckých posudků a certifikací. Do potřebné laboratoře jsem bez cizích dotací, grantů nebo půjček investoval postupně značné prostředky. Aktuálně je vybavena na vysoké technické úrovni vším, co je třeba k determinacím Drahých kamenů a Šperků a prostředky k ekonomickým závěrům. Moje vědomosti s úspěchem předávám pořádáním  znalostních kurzů
1-Základy gemologie
a 2-Fasetové broušení Drahých kamenů. Znalosti jsem doplňoval periodicky se opakujícími korespondenčními testy u GIA, USA. Jako koncesovaný Brusič technického a šperkového kamene jsem vyhledávaným pro preciznost výsledků.Odhadní Certifikáty
pro Drahé kameny, Šperky, Mineralogické sbírky, Mince,
a Pojistné události

(Odhadce věcí movitých, Šperky, Drahé kameny, Koncesní listina 310012-48033, Pojištění k profesní odpovědnosti)

Odhadní certifikace jsou vypracovány podle norem GIA (Gemological Institute of America) a neberou ohled na spekulativní, tzv. ceny místně obvyklé. V zájmu ochrany klientů jsem od r.1991 pojištěn k tzv. profesní odpovědnosti.

Fasetové broušení Drahých kamenů
(kromě Diamantů) se zaručenými kvalitami.
(Oprávnění k broušení šperkových a technických kamenů na základě ŽO 310012-47870)

Zprostředkování nákupu Diamantů
se zárukou kvality a aktuální ceny
s původním a světově uznávaným certifikátem v příznivých cenách

Návrhy zakázkových Šperků se zajištěným, vysoce kvalitním zlatnickým zpracováním

Odborné zastupování a poradenství se zaručenou etikou všech jednání

Odborné přednášky k tématům Drahých kamenů a Šperků vzhledem k aktuálnímu stavu i jejich historickým souvislostem

Vzdělávací kurzy s tématikou Drahé kameny - s učebními texty od základů po poslední aktuality ve všech ohledech
      1 - Základní Gemologie : vše o Drahých Kamenech od základů po poslední novinky nejen co do počtu druhů a jejich určování, ale též co do odhalování a determinace početných imitací, náhražek a fals (skripta s četnými barevnými obrázky a tabulkami v ceně, praktické seznámení s gemologickými laboratorními přístroji a pomůckami)

      2 - Pokračovací : pro zájemce o fasetové broušení moderními postupy s použitím PC programů pro konstrukci jakéhokoliv typu výbrusu pro jakoukoliv surovinu Drahého kamene (absolvent si sám vybrousí první výbrus, dostane též nezbytné postupy pro konstrukci a výpočty úhlů faset různých výbrusů pro různé suroviny) 
 

ZNALOSTI - MODERNÍ VYBAVENÍ - NEJVYŠŠÍ KVALITA


Kameny pro klenotníky, zlatníky a ostatní zájemce lze dodat buď výběrem z GEMS PRODEJ nabídky, nebo zadáním rozměrů a typu výbrusu po osobním jednání a Vašem výběru
z kvalitních surovin mého depozitáře

Při objednávání z nabídky uvádějte :   Gem, Locality Source, Ct, Price Kč


Neprovádím opravy nebo zábrušky Drahých Kamenů ani nebrousím z dodaných surovin


         Mějte prosím na paměti, že veškeré zde nabízené odborné služby jsou mým zaměstnáním a že je nemohu poskytovat zdarma, jak to stále někteří žádáte