NABÍDKA,  PRODEJ
===============
SALES


 

 

V uplynulém čase, jak jste si jistě všimli, zvýšily se nákupní ceny surovin v průměru o 250% a bohužel se s tím nedá nic dělat. Cenový nárůst se tak promítá i do cen kamenů broušených.
Ceny DK jsou zde odvozeny od kvalitních placených portálů :

GemePrice  a  GemVal

Aby toto zboží bylo i za těchto podmínek prodejně zajímavé, jsou ceny v nabídce vypočteny jako velkoobchodní v US$ a po přepočtu z aktuálního kurzu ČNB na Kč je výsledná částka v nabídce jen 80%, odvozené z výše uvedených aktuálních portálů. Prosím, vezměte tuto skutečnost na vědomí, neboť snahy o případné úpravy cen pod tuto mez nemohu již akceptovat.

Protože na všechny denní i pracovní aktivity jsem sám, nemohu nadále zájemcům jimi vybrané kameny zasílat poštou. Po telefonické nebo e-mail dohodě je možno zboží převzít na mé adrese osobně, nebo na některé z akcí, kterých se zúčastňuji (Geosvět, Sběratel)

Z technických důvodů bude izolovaný segment Kabinet Inkluzí postupně rušen a exempláře s Inkluzemi budou vkládané do příslušných druhů DK.

Optická kvalita výbrusů je předem kontrolovaná pomocí PC softwarů : GEMCAD WIN109,
 GEMRAY 1.0, s použitím DATAVUE2.

Všechny kvalitativní údaje a popisy Drahých kamenů jsou výsledkem předepsaných vyšetření podle normativ Gemological Institute of America (GIA) a získáte je spolu s každým DK.

Realita barev obrázků je závislá výhradně na nastavení Vašeho prohlížeče nebo grafického SW.

    

      
                                                      

         

 

 

 

 

 

 

                           
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

    

Please notice, that the selling prices offered cut Gemstones appearance to their super quality are unrivalled low.

After Gem cuting are selling Prices actual derived from of several reputable professional Internet portals with Gem Prices in US$ and convert according to ČNB Course.

Gems Brillance is computed and further controlled before their cutting by the help of PC software :
GEMCAD WIN109,  GEMRAY 1.0, BOG12 with using DATAVUE2.

All qualitative data and Gemstones descriptions are results specified examination according to normative Gemological Institute of America (GIA).

Picture colours reality is dependent wholly on your browsers or the Graphic SW setting.