LABORATOŘ,  PŘÍSPĚVKY,  NOVINKY        
 

          V případě, že naleznu zajímavou informaci o přístrojích, pomůckách a podobně, vztahující se nějakým způsobem k Drahým kamenům, bude zde uvedena i s odkazy na její zdroj.Laboratorní vybavení i k Vaší dispozici.

     Od května 2007 byl do řady laboratorních přístrojů používaných k určení Drahých Kamenů a jejich kvality zařazen nový model moderního spektrometru USB650 s vláknovou optikou, z USA. Výrazné zpřesnění a zkvalitnění determinačních výsledků dosažených pomocí této techniky nebude mít vliv na dosavadní ceny znaleckých služeb.

     Tento spektrometr, je vhodný pro určování Drahých Kamenů (ale i transparentních i netransparentních materiálů na př. Sklo, Minerály a další). Spolu s ostatními určovacími metodami významně kvalitativně rozšiřuje spolehlivost určení DK či jiného objektu a může rychle rozhodnout nejasné dřívější závěry, na které nechcete spoléhat a jsou pro Vás špatně, nebo rizikově použitelné.

     Metodika v základní aplikační sestavě umožňuje u některých druhů DK určit jejich případný syntetický původ, dodatečné barevné úpravy, v některých specifických případech pak s ohledem na charakteristické detaily i lokalitu naleziště, v téměř každém případě však zjistí druh DK a se speciálními filtry se možnosti determinací zásadně rozšiřují. V jiných případech může objasnit časové zařazení starožitností (s barevným sklem, smaltem a jinými detaily, jejichž výrobní specifika byla časově závislá). Spektrometr je i s příslušenstvím včetně notebooku lehce přenosný a proto když zboží nemůže z různých příčin za znalcem, může znalec za zbožím. Pomocí vláknové distanční optiky je možno měřit jak kameny volné, tak ve šperku, jakož i všechny další determinační body na subjektu. Pro měření je potřebný pouze přístup k připojení na ~220 V a malý pracovní prostor.

     Digitální výsledek je převeden speciálním SW do grafu, který se porovnává s databází (Drahé kameny, Minerály, jiné) příslušným SW, hledajícím shody v datech. Konfigurace datových shod a podobností naměřeného spektra určovaného subjektu s údaji v databázi, udává jeho zařazení a určení. Lze to svěřit jak příslušnému softwaru, tak manuálnímu provedení.

     Neopominutelnou vlastností spektrometru je jeho použití v chemické praxi při zjišťování koncentrací látek v roztoku, či jejich vzájemných interakcí, které se projevují různou intenzitou či odstínem zabarvení - jev známý jako Beerův zákon. Znáte-li možnost k uplatnění této i dalších možností využití, spojte se se mnou k případnému uplatnění metodiky.


     Spektrometr USB650 - RedTide s příslušenstvím (světelný zdroj a vláknová optika) a SW byl produktem fy Ocean Optics Inc., USA, nyní Ocean Insight (model vyroben v druhé polovině r.2006). Rozsah měření v oblasti UV-VIS-NIR (200 - 1100nm podle použitého světelného zdroje), rozklad světla mřížkou, detektor spektra lineární Si CCD s 2048 prvky, rozlišení menší než 2nm, krok měření 1nm. Rozměry přibližně 89 x 63 x 34 mm a váha 190g jej řadí mezi typické reprezentanty pokročilé miniaturizace přístrojové techniky s vysokou přesností a spolehlivostí. Mezi ostatními modely této firmy (s použitím hlavně v organické chemii a citlivých programech ochrany životního prostředí) patří mezi jednoduché modely, s použitím v základním výzkumu a didaktickém prostředí. S jeho provozními parametry je jako ušitý pro gemologii nejen pro determinace (vyšší citlivost by zůstala nevyužita) - je vybaven i pro stanovení kvality Barvy DK a lze tak stanovit jeho cenu s vysokou přesností. Pomocí SW SpectraSuite měří relativní Absorbanci (pro určení DK a ostatních objektů), procentní Propustnost (kvalita barvy DK), Odrazivost (DK), Vyzařování a Luminiscenci (DK).
V současnosti (2020) je nahrazen jiným modelem, nebo lze podobné zařízení hledat na portálech AVANTES, nebo CIGEM.


Metoda je vynikající pro rychlé, levné a spolehlivé revize vystavených, depozitních, případně k prodeji připravených exemplářů historické a umělecké hodnoty s pochybnými údaji a všude tam, kde jiné determinační metody dávají rozporné výsledky.

I když nyní nemáte pro tuto nabídku využití, nezapomeňte, že zde existuje !


Pro využití spektrometru USB650 k Vašim účelům (nejen DK) mne kontaktujte
na některou z možností po stisknutí tlačítka BACK.
 

                   

Laboratorní vybavení i k Vaší  dispozici.

     Od prosince 2020 byl do řady laboratorního vybavení zařazen profesionální gemologický Zoom mikroskop EUROMEX NZ 1903-GEML, výrobce EUROMEX, Holandsko, se špičkovými vlastnostmi, srovnatelnými s ostatními světovými výrobci těchto zařízení.

     Disponuje dopadajícím regulovatelným bílým LED 1Watt osvětlením, procházejícím a Dark Field osvětlením halogenovým 35 Watt, + kruhovým LED osvětlením s montáží na objektiv, jako doplněk. Součástí je lehce ovladatelná irisová clona.

     Trinokulární hlavice umožňuje fotografování vyšetřovaného Drahého Kamene v maximální kvalitě, podle použitého modelu fotoaparátu s ovládáním přes počítač.

     Zoom zvětšení plynule od 6,7x do 45x. Stereoskopickou hlavici je možno otáčet v rozsahu 3600 s aretací v každé poloze. K optickému fotoadaptéru lze připojit fotoaparát Canon nebo Nikon.

   Stojan se zaostřovacími saněmi lze sklopit o 450.
   
     Intenzitu všech tří druhů osvětlení lze nezávisle plynule regulovat.

     Zaostřovací mechanizmus je klasický se šikmým ozubením, výhodou je možnost nastavení tuhosti posunu levým zaostřovacím knoflíkem, takže při delších časech expozice nesjíždí optická část z roviny zaostření.

     Samozřejmostí je nastavení individuální mezioční vzdálenosti a dioptrická korekce okulárů.

     Do základní výbavy patří pérový, dobře provedený klipsový držák Drahých Kamenů, který je možno umísťovat ve dvou bodech na stolku.

     K mikroskopu lze přikoupit doplňky :

     1 - polarizační filtr - našroubuje se na spodní část vnějšího krytu objektivu.
      2 - objektiv se zvětšením 0,75x
      3 - objektiv se zvětšením 1,5x
      4 - objektiv se zvětšením 2,0x   

     Kruhové LED horní osvětlení lze dokoupit v několika modelech a provedení ovládání. Bez jakýchkoliv úprav jej lze aplikovat i k tomuto modelu mikroskopu. Je to důležitý doplněk pro pozorování ve světle dopadajícím v ose pozorování a často kombinovaný s jinými způsoby osvětlení.Ukázkou možností zobrazení inkluzí při různém osvětlení a zvětšení je 2x  4 obrázky níže.
Objektem je ŽIVEC, Oligoklas s Inkluzemi Hematitových šestibokých průsvitných tabulek.
V horní řadě při procházejícím osvětlení, ve spodní řadě Dark Field osvětlení. V každém z případů
je fotografován stejný detail, označený červenou šipkou.
Obrázky vlevo mají zvětšení 7x, pravé 45x.
 

 


Pro využití tohoto mikroskopu k pořízení kvalitních mikrofoto k Vašim účelům (nejen DK) mne kontaktujte
na některé z možností po stisknutí tlačítka BACK.

I když nyní nemáte pro tuto nabídku využití, nezapomeňte, že zde existuje !


 

Laboratorní vybavení i k Vaší  dispozici.

Gem-n-Eye, Digital Refractometer & Gemstone Computer, Mineralab, USA.

     Firma Mineralab, LLC z Prescottu v Arizoně vyrábí a postupně vylepšuje modely tohoto Digitálního Refraktometru.

     Pro zasvěcené : výhodou je, že není třeba žádného kontaktního roztoku a rozsah měření Indexu lomu (R.I.) je 1,320 - 3,260. Měřený DK musí mít vyleštěnou rovinnou plošku o průměru minimálně 2,5mm a plocha musí být dokonale čistá. Princip měření je již dlouho známý : jedná se o Infračervenou Relativní Reflektometrii (pro toto použití pod US patentem), kterou poprvé úspěšně uvedl do světa DK Mr.Hanneman (o něm na jiném místě těchto www) svým The Jewelry´s Eye s analogovým odečtem jmenovitých DK. Měřené hodnoty IRR jsou téměř přesně v korelaci s optickým měřením R.I. a lze je tedy pro tento účel použít. O digitalizaci IRR se pokoušela jedna kdysi dnes již neexistující Floridská firma, koncepce přístroje však nebyla úspěšná.

     Gem-n-Eye je koncipován nejen jako měřič R.I., navíc disponuje komputerovými vlastnostmi tak, že po změření R.I. nabídne z databáze více než 200 druhů DK nabídku, ze které je třeba vybrat správnou možnost (v případě překrývajících se hodnot R.I. více druhů DK navíc podle doplňkových vlastností, rovněž uložených v databázi). Poctivě řečeno, k praktické potřebě jsou jen dvě, tři z nich (Barva, Specifická váha S.G., Dvojlom D.R.), ostatních 5 si nedovedu představit jako rozlišovací determinanty, spíše slouží k celkové charakteristice určeného DK. Oproti neúspěšnému modelu z Floridy se hodnoty R.I. odečítají mnohem klidněji, platí pravidlo použití nejvyššího odečteného R.I. a vždy s kontrolou několika měření za sebou.

     Na obrázku vidíte, jak je přístroj konstruován, komunikuje se přes malou obdélnou prosvětlenou obrazovku a několika tlačítky. Nastavení lze kalibrovat a uložit ve dvou obvyklých bodech (SiO2 a Cubic Zirconia - součást dodávky), čímž je zajištěna linearita v celém rozsahu R.I. Kámen se pokládá na malý kulatý otvor a při měření je třeba jej chránit před okolním osvětlením (2 různé krytky). Napájení destičkovou baterií 9V nebo síťovým adaptérem s výstupem 9V (v objednávce specifikovat 220V !). Výrobce může zpřesňovat a doplňovat Firmware přístroje a k tomu slouží přípojka USB. Manuál s podrobným popisem v angličtině.

Tato anonce je jen stručně popisná, přístroj disponuje dalšími doplňkovými funkcemi. Zájemci naleznou informace včetně ceny a dodacích podmínek na : www.mineralab.com 

Doposud (2020, pořízeno 10.2009) používání jsem neshledal žádné vážné nedostatky. Tento princip měření i přes značná zlepšení odečítání hodnot R.I. oproti minulosti, trpí drobnými numerickými rozptyly měření, způsobenými hlavně nehomogenitami, nebo nečistotami v kvalitě povrchu vyleštění měřené plošky (v balení je i mikrovláknová utěrka). Měření volných DK je ale bezproblémové a naměřené hodnoty výborně korelují s kontrolně provedeným měřením na klasickém optickém Refraktometru s kapalinou a lze je tedy přímo použít a počítat s nimi. S některými zasazenými kameny je manipulace obtížnější, i když s překážkami tohoto druhu do určité míry konstrukce měrného otvoru počítá.

 
 


Laboratorní vybavení i k Vaší  dispozici.

    

     GemePrice

     Za účelem výrazného zkvalitnění stanovení Barevného odstínu Barevných Drahých kamenů a tím i vynikajícího zpřesnění cenového odhadu Vašich zakázek byla do souboru Laboratorních přístrojů a pomůcek zakoupena dvojice propojených softwarů GemePro a GemePrice. Níže následuje jen stručný popis funkcí (přesnější popis viz www.gemewizard.com) této vynikající pomůcky, i když se na ní mouchy také najdou.

     Izraelská firma GemeWizard ve spolupráci s GIA (Gemological Institute of America) dlouhodobě vyvíjí soubor dílčích softwarových segmentů, zaměřených na co nejpřesnější stanovení vybraných Barevných Drahých kamenů. Tento záměr je navržen s širokým záběrem odvozeným od doposud nikdy nepraktikovaného rozsahu všech barevných nuancí včetně Fancy Color Diamantů.     Koncepce se opírá o stanovení Barvy z co nejpřesněji pořízené barevné digitální fotografie testovaného Kamene. Pokud se chcete spolehnout na automatické porovnání a vyhledání správného odstínu z databáze SW (doporučuji), vše se provede s obdivuhodnou rychlostí a přesností. Pochopitelně je možné vše provádět manuálně a přibližovat se ke správnému výsledku (s důvěrou na barvocit vašeho oka) postupně krok po kroku a též i pomaleji. V automatickém režimu SW nejprve fotku znormalizuje ve vztahu k vlastním obrázkům barevných normálů v databázi a poté jí vlastním algoritmem rozparceluje na velké množství pravidelných segmentů. Každý z nich je reprezentantem barevného odstínu z místa položení segmentu v obrázku. Poté SW zprůměruje veškerý obsah barev ze segmentů a získá tak jedinou hodnotu Barevného odstínu fotografovaného Kamene. Tato hodnota se porovnává v databázi odstínů SW a vybere příslušný odpovídající odstín, který je definován v nomenklatuře jednak SW a též nomenklatuře GIA.

     Po této fázi, předpokládaje, že druh kamene je předem zadán z příslušného Menu, jakož i kvalita suroviny, též případná úprava, typ výbrusu a jeho kvalita, SW nabídne tabulku cen v různých váhových kategoriích (váha se tedy nemusí zadat předem), přesnou váhu lze zadat rovněž a získá se cena/ct jen tohoto kamene. To je spolu s Barevným určením nejsilnější vlastnost celého SW. Ceníkové tabulky jsou totiž aktualizované a uživatel si je stahuje z domovské adresy přímo do SW. Ceny jsou, jak je obvyklé, konstruovány z průměrných obchodovaných prodejů vybraných důvěryhodných dealerů.     To jsou ve stručnosti hlavní funkce, SW disponuje množstvím dalších pomůcek, usnadňujících výběr a úpravu fotek tak, aby výsledek byl co nejpřesněji podobný reálu, dále možná i zbytných vlastností, jako posílání výsledku klientovi jako formulář e-mailem a dalších, jejichž výčet může zájemce najít na výše uvedené adrese.

     Jako nedostatek jsem shledal nedůsledně provedené Helpy, neboť SW je tvořen ve skocích již po několik let a některé tyto části nejsou doposud aktualizované podle posledního stavu. Není to na závadu, každý, kdo se v tomto prostředí nějakou dobu pohybuje, stejně se rychle intuitivně ze SW sžije. Poněkud zamrzí absence následujících DK :

     1 - Ametrine, Chrysoberyl, Kunzite, Scapolite, Sunstone

     2 - Andesine, Diopside, Enstatite, Fluorite, Kornerupine, Kyanite, Labradorite, Phenakite, Sphalerite, Sphene,

kde na prvním místě jsou ty, které by chybět neměly a škoda i těch ve dvojce. Přesto je soubor vybraných DK dostačující, vybrány jsou takové, které jsou klasickými šperkovými DK a navíc jsou roztříděné v některých druzích do vlastních charakteristických barevných odstínů (celkem je k dispozici 21 druhů Barevných Kamenů + 36 jejich barevných odrůd a Barevné Diamanty).

     Na obrázcích přibližuji vzhled tohoto SW, který používá prostředí prohlížeče Windows Edge.

     Absenci některých druhů Drahých Kamenů lze do značné míry nahradit použitím poněkud jednodušším zpracováním tohoto problému, rovněž placenou pomůckou GemVal.com