LABORATOŘ,  PŘÍSPĚVKY,  NOVINKY        
 

     Tento prostor poskytuje informace a případné nabídky v souvislosti z mého prostředí, používané i již nepoužívané laboratorní výbavě, kterou levně nabídnu případnému zájemci.

     V případě, že naleznu zajímavou informaci o přístrojích, pomůckách a podobně, vztahující se nějakým způsobem k Drahým kamenům, bude zde uvedena i s odkazy na její zdroj.
 Laboratorní vybavení i k Vaší dispozici.

     Od května 2007 byl do řady laboratorních přístrojů používaných k určení Drahých Kamenů a jejich kvality zařazen nový model moderního spektrometru USB650 s vláknovou optikou, z USA. Výrazné zpřesnění a zkvalitnění determinačních výsledků dosažených pomocí této techniky nebude mít vliv na dosavadní ceny znaleckých služeb.

     Tento spektrometr, je vhodný pro určování Drahých Kamenů (ale i transparentních i netransparentních materiálů na př. Sklo, Minerály a další). Spolu s ostatními určovacími metodami významně kvalitativně rozšiřuje spolehlivost určení DK či jiného objektu a může rychle rozhodnout nejasné dřívější závěry, na které nechcete spoléhat a jsou pro Vás špatně, nebo rizikově použitelné.

     Metodika v základní aplikační sestavě umožňuje u některých druhů DK určit jejich případný syntetický původ, dodatečné barevné úpravy, v některých specifických případech pak s ohledem na charakteristické detaily i lokalitu naleziště, v téměř každém případě však zjistí druh DK a se speciálními filtry se možnosti determinací zásadně rozšiřují. V jiných případech může objasnit časové zařazení starožitností (s barevným sklem, smaltem a jinými detaily, jejichž výrobní specifika byla časově závislá). Spektrometr je i s příslušenstvím včetně notebooku lehce přenosný a proto když zboží nemůže z různých příčin za znalcem, může znalec za zbožím. Pomocí vláknové distanční optiky je možno měřit jak kameny volné, tak ve šperku, jakož i všechny další determinační body na subjektu. Pro měření je potřebný pouze přístup k připojení na ~220 V a malý pracovní prostor.

     Digitální výsledek je převeden speciálním SW do grafu, který se porovnává s databází (Drahé kameny, Minerály, jiné) příslušným SW, hledajícím shody v datech. Konfigurace datových shod a podobností naměřeného spektra určovaného subjektu s údaji v databázi, udává jeho zařazení a určení. Lze to svěřit jak příslušnému softwaru, tak manuálnímu provedení.

     Neopominutelnou vlastností spektrometru je jeho použití v chemické praxi při zjišťování koncentrací látek v roztoku, či jejich vzájemných interakcí, které se projevují různou intenzitou či odstínem zabarvení - jev známý jako Beerův zákon. Znáte-li možnost k uplatnění této i dalších možností využití, spojte se se mnou k případnému uplatnění metodiky.


     Spektrometr USB650 - RedTide s příslušenstvím (světelný zdroj a vláknová optika) a SW je produktem fy Ocean Optics Inc., USA (model vyroben v druhé polovině r.2006). Rozsah měření v oblasti UV-VIS-NIR (200 - 1100nm podle použitého světelného zdroje), rozklad světla mřížkou, detektor spektra lineární Si CCD s 2048 prvky, rozlišení menší než 2nm, krok měření 1nm. Rozměry přibližně 89 x 63 x 34 mm a váha 190g jej řadí mezi typické reprezentanty pokročilé miniaturizace přístrojové techniky s vysokou přesností a spolehlivostí. Mezi ostatními modely této firmy (s použitím hlavně v organické chemii a citlivých programech ochrany životního prostředí) patří mezi jednoduché modely, s použitím v základním výzkumu a didaktickém prostředí. S jeho provozními parametry je jako ušitý pro gemologii nejen pro determinace (vyšší citlivost by zůstala nevyužita) - je vybaven i pro stanovení kvality Barvy DK a lze tak stanovit jeho cenu s vysokou přesností. Pomocí SW SpectraSuite měří relativní Absorbanci (pro určení DK a ostatních objektů), procentní Propustnost (kvalita barvy DK), Odrazivost (DK), Vyzařování a Luminiscenci (DK).


Metoda je vynikající pro rychlé, levné a spolehlivé revize vystavených, depozitních, případně k prodeji připravených exemplářů historické a umělecké hodnoty s pochybnými údaji a všude tam, kde jiné determinační metody dávají rozporné výsledky.

I když nyní nemáte pro tuto nabídku využití, nezapomeňte, že zde existuje !


Pro využití spektrometru USB650 k Vašim účelům (nejen DK) mne kontaktujte
na některou z možností po stisknutí tlačítka BACK.
 

                   

Laboratorní vybavení i k Vaší  dispozici.

     Od února 2008 byl do řady mého laboratorního vybavení zařazen profesionální gemologický Zoom mikroskop OPTIGEM-2, výrobce Optika, Itálie, s vlastnostmi, srovnatelnými s ostatními světovými výrobci těchto zařízení.

     Disponuje bílým LED osvětlením (dopadající, procházející a Dark Field v kruhovém LED uspořádání + kruhové LED osvětlení s montáží na objektiv, jako doplněk).

     Trinokulární hlavice umožňuje fotografování vyšetřovaného Drahého Kamene v maximální kvalitě.

     Zoom zvětšení plynule od 0,7x do 4,5x, se základním širokoúhlým okulárem 10x je tedy zvětšení od 7x do 45x. Stereoskopickou hlavici je možno otáčet v rozsahu 3600 s aretací v každé poloze. K fototubusu lze připojit klasickou i digitální fotokameru, též videokameru. Obraz v kameře je sice zrcadlově i stranově převrácený (lze jednoduše vrátit v PC), ale jeho pozorované pole je v úplném souladu - i zaostření -  s polem pozorovaným okulárem, což není vždy samozřejmostí u podobných mikroskopů i významných značek. Adaptér k tomuto účelu si může každý, kdo je manuálně schopný, vyrobit sám - výsledky jsou v každém směru neuvěřitelně profesionální.

   Stojan se zaostřovacími saněmi lze sklopit až o 900, jak lze vidět na dalším z obrázků. Má to dvojí využití : v této pozici, lze pozorovat objekty v immerzních kapalinách tak, že nehrozí nebezpečí jejich vylití a usnadňuje manipulaci se vzorkem. Vedlejším produktem této  možnosti je zmenšení celé sestavy - hlavici lze rovněž snadno vyjmout, takže se poněkud velký mikroskop snadno transportuje.

     Mikroskop je vybaven trojím druhem LED osvětlení :

     1 - spodní, procházející - s bílou disperzní posuvnou destičkou, umožňující volit postupné zatmívání a využití i tzv. fázového posunu. Stěna kruhové šachtičky ve stolku je sametově černě matná, takže nevznikají nežádoucí reflexy. Intenzita je v celé ploše osvětlení stejnoměrná.

     2 - horní, dopadající - výkonná bílá LED je umístěna v pouzdru na konci flexibilního, dostatečně tuhého ramene, připojeného v levé přední části stolku (v pravé pozici je místo k připojení druhého exempláře). Na lampu je možno nasunout adaptér s barevnými filtry či jiným vybavením.

     3 - Dark Field s LED v kruhovém uspořádání v horní části kruhového otvoru stolku. Oproti klasickému halogenovému DF má výhodu v úplně chladném pracovním režimu. Vítaným vylepšením by byla možnost individuálního ovládání tohoto osvětlení v jednotlivých kvadrantech kruhu.

     (4 - ) Kruhové LED osvětlení, které se připevní na kroužek v rovině objektivu má individuální nastavení osvětlení v kvadrantech 4/4, 3/4, 2/4 a 1/4 a nastavení jasu pouze v případě 4/4.

     Intenzitu všech tří druhů osvětlení lze plynule regulovat, přepínačem se volí jednotlivé druhy a jedna poloha je pro sdružené Dark Field + horní osvětlení.

     Zaostřovací mechanizmus je klasický se šikmým ozubením, výhodou je možnost nastavení tuhosti posunu levým zaostřovacím knoflíkem, takže při delších časech expozice nepadá optická část z roviny zaostření.

     Samozřejmostí je nastavení individuální mezioční vzdálenosti a dioptrická korekce okulárů.

     Do základní výbavy patří pérový, dobře provedený klipsový držák Drahých Kamenů, který je možno umísťovat ve třech bodech na stolku - volených v příliš velké vzdálenosti od středu zorného pole.

     K mikroskopu lze přikoupit doplňky, umístěné vždy na trojúhlé destičce, která se ke stolku připevňuje pomocí dvou dlouhých šroubů s distančními podložkami. Vyobrazení je na dalším obrázku.

     Jedná se o :

     1 - běžnou irrisovou clonu (myslím, že by měla patřit k základnímu vybavení). Její pomocí se upravuje - zlepšuje tok světla vzhledem k pozorovanému objektu v závislosti na jeho vlastnostech.

     2 - stolek k upevnění kyvety z křemenného skla pro pozorování v immerzní kapalině. Stolek je vybaven šroubovým křížovým posuvem kyvety s možností číselného odečtu aktuální pozice.

     3 - souprava dvou polarizačních filtrů - polarizátor je na destičce, analyzátor se šroubuje na spodní část vnějšího krytu objektivů (což je nepraktické, lepší by bylo bajonetové uchycení s možností odečtu úhlu natočení). Dodáno.

     4 - záhadný nástavec pro "zlepšené, méně kontrastní" pozorování, analyzování Diamantů. Podle vyobrazení se patrně jedná opět o irrisovou clonu, umístěnou pomocí kruhového nástavce ve vyšší pozici. Neskrývá-li se zde ještě nějaký jiný technický detail, stejnou službu poskytne doplněk č.1, který je možno do podobné pozice umístit pomocí distančních podložek.

     5 - pár okulárů se zvětšením 15x.

     6 - pár okulárů se zvětšením 20x.

     7 - měřící mikrometrický okulár 10x.

     8 - přídavná čočka k objektivům se zvětšením 1,5x.

     9 - přídavná čočka k objektivům se zvětšením 2x.

    10 - kamerové adaptéry.

     Kruhové LED horní osvětlení  je výrobní firmou nabízeno pro jiné modely mikroskopů z jejich programu. Bez jakýchkoliv úprav jej lze aplikovat i k tomuto modelu mikroskopu. Je to důležitý doplněk pro pozorování ve světle dopadajícím v ose pozorování a často kombinovaný s jinými způsoby osvětlení. Viz poslední obrázek.

     Odkaz na distribuční firmu mikroskopu s příslušenstvím je pod  INFO & KONTAKTY  +  PŘÁTELSKÁ SPOLUPRÁCE.


Ukázkou možností zobrazení inkluzí při různém osvětlení a zvětšení je 2x  4 obrázky níže.
Objektem je ŽIVEC, Oligoklas s Inkluzemi Hematitových šestibokých průsvitných tabulek.
V horní řadě při procházejícím osvětlení, ve spodní řadě Dark Field osvětlení. V každém z případů
je fotografován stejný detail, označený červenou šipkou.
Obrázky vlevo mají zvětšení 7x, pravé 45x.
 

 


Pro využití tohoto mikroskopu k pořízení kvalitních mikrofoto k Vašim účelům (nejen DK) mne kontaktujte
na některé z možností po stisknutí tlačítka BACK.

I když nyní nemáte pro tuto nabídku využití, nezapomeňte, že zde existuje !


 

Laboratorní vybavení i k Vaší  dispozici.

Gem-n-Eye, Digital Refractometer & Gemstone Computer, Mineralab, USA.

     Firma Mineralab, LLC z Prescottu v Arizoně vyrábí a postupně vylepšuje modely tohoto Digitálního Refraktometru.

     Pro zasvěcené : výhodou je, že není třeba žádného kontaktního roztoku a rozsah měření Indexu lomu (R.I.) je 1,320 - 3,260. Měřený DK musí mít vyleštěnou rovinnou plošku o průměru minimálně 2,5mm a plocha musí být dokonale čistá. Princip měření je již dlouho známý : jedná se o Infračervenou Relativní Reflektometrii (pro toto použití pod US patentem), kterou poprvé úspěšně uvedl do světa DK Mr.Hanneman (o něm na jiném místě těchto www) svým The Jewelry´s Eye s analogovým odečtem jmenovitých DK. Měřené hodnoty IRR jsou téměř přesně v korelaci s optickým měřením R.I. a lze je tedy pro tento účel použít. O digitalizaci IRR se pokoušela jedna kdysi dnes již neexistující Floridská firma, koncepce přístroje však nebyla úspěšná.

     Gem-n-Eye je koncipován nejen jako měřič R.I., navíc disponuje komputerovými vlastnostmi tak, že po změření R.I. nabídne z databáze více než 200 druhů DK nabídku, ze které je třeba vybrat správnou možnost (v případě překrývajících se hodnot R.I. více druhů DK navíc podle doplňkových vlastností, rovněž uložených v databázi). Poctivě řečeno, k praktické potřebě jsou jen dvě, tři z nich (Barva, Specifická váha S.G., Dvojlom D.R.), ostatních 5 si nedovedu představit jako rozlišovací determinanty, spíše slouží k celkové charakteristice určeného DK. Oproti neúspěšnému modelu z Floridy se hodnoty R.I. odečítají mnohem klidněji, platí pravidlo použití nejvyššího odečteného R.I. a vždy s kontrolou několika měření za sebou.

     Na obrázku vidíte, jak je přístroj konstruován, komunikuje se přes malou obdélnou prosvětlenou obrazovku a několika tlačítky. Nastavení lze kalibrovat a uložit ve dvou obvyklých bodech (SiO2 a Cubic Zirconia - součást dodávky), čímž je zajištěna linearita v celém rozsahu R.I. Kámen se pokládá na malý kulatý otvor a při měření je třeba jej chránit před okolním osvětlením (2 různé krytky). Napájení destičkovou baterií 9V nebo síťovým adaptérem s výstupem 9V (v objednávce specifikovat 220V !). Výrobce může zpřesňovat a doplňovat Firmware přístroje a k tomu slouží přípojka USB. Manuál s podrobným popisem v angličtině.

Tato anonce je jen stručně popisná, přístroj disponuje dalšími doplňkovými funkcemi. Zájemci naleznou informace včetně ceny a dodacích podmínek na : www.mineralab.com 

Po více než 7 měsících (pořízeno 10.2009) používání jsem neshledal žádné vážné nedostatky. Tento princip měření i přes značná zlepšení odečítání hodnot R.I. oproti minulosti, trpí drobnými numerickými rozptyly měření, způsobenými hlavně nehomogenitami, nebo nečistotami v kvalitě povrchu vyleštění měřené plošky (v balení je i mikrovláknová utěrka). Měření volných DK je ale bezproblémové a naměřené hodnoty výborně korelují s kontrolně provedeným měřením na klasickém optickém Refraktometru a lze je tedy přímo použít a počítat s nimi. S některými zasazenými kameny je manipulace obtížnější, i když s překážkami tohoto druhu do určité míry konstrukce měrného otvoru počítá.

 
 


Laboratorní vybavení i k Vaší  dispozici.

    

     GemePro + GemePrice

     Za účelem výrazného zkvalitnění stanovení Barevného odstínu Barevných Drahých kamenů a tím i vynikajícího zpřesnění cenového odhadu Vašich zakázek byla do souboru Laboratorních přístrojů a pomůcek zakoupena dvojice propojených softwarů GemePro a GemePrice. Níže následuje jen stručný popis funkcí (přesnější popis viz www.gemewizard.com) této vynikající pomůcky, i když se na ní mouchy také najdou.

     Israelská firma GemeWizard ve spolupráci s GIA (Gemological Institute of America) dlouhodobě vyvíjí soubor dílčích softwarových segmentů, zaměřených na co nejpřesnější stanovení vybraných Barevných Drahých kamenů. Tento záměr je navržen s širokým záběrem odvozeným od doposud nikdy nepraktikovaného rozsahu všech barevných nuancí včetně Fancy Color Diamantů.     Koncepce se opírá o stanovení Barvy z co nejpřesněji pořízené barevné digitální fotografie testovaného Kamene. Pokud se chcete spolehnout na automatické porovnání a vyhledání správného odstínu z databáze SW (doporučuji), vše se provede s obdivuhodnou rychlostí a přesností. Pochopitelně je možné vše provádět manuálně a přibližovat se ke správnému výsledku (s důvěrou na barvocit vašeho oka) postupně krok po kroku a též i pomaleji. V automatickém režimu SW nejprve fotku znormalizuje ve vztahu k vlastním obrázkům barevných normálů v databázi a poté jí vlastním algoritmem rozparceluje na velké množství pravidelných segmentů. Každý z nich je reprezentantem barevného odstínu z místa položení segmentu v obrázku. Poté SW zprůměruje veškerý obsah barev ze segmentů a získá tak jedinou hodnotu Barevného odstínu fotografovaného Kamene. Tato hodnota se porovnává v databázi odstínů SW a vybere příslušný odpovídající odstín, který je definován v nomenklatuře jednak SW a též nomenklatuře GIA.

     Po této fázi, předpokládaje, že druh kamene je předem zadán z příslušného Menu, jakož i kvalita suroviny, též případná úprava, typ výbrusu a jeho kvalita, SW nabídne tabulku cen v různých váhových kategoriích (váha se tedy nemusí zadat předem), přesnou váhu lze zadat rovněž a získá se cena/ct jen tohoto kamene. To je spolu s Barevným určením nejsilnější vlastnost celého SW. Ceníkové tabulky jsou totiž aktualizované a uživatel si je stahuje z domovské adresy přímo do SW. Ceny jsou, jak je obvyklé, konstruovány z průměrných obchodovaných prodejů vybraných důvěryhodných dealerů.     To jsou ve stručnosti hlavní funkce, SW disponuje množstvím dalších pomůcek, usnadňujících výběr a úpravu fotek tak, aby výsledek byl co nejpřesněji podobný reálu, dále možná i zbytných vlastností, jako posílání výsledku klientovi jako formulář e-mailem a dalších, jejichž výčet může zájemce najít na výše uvedené adrese.

     Jako nedostatek jsem shledal nedůsledně provedené Helpy, neboť SW je tvořen ve skocích již po několik let a některé tyto části nejsou doposud aktualizované podle posledního stavu. Není to na závadu, každý, kdo se v tomto prostředí nějakou dobu pohybuje, stejně se rychle intuitivně ze SW sžije. Poněkud zamrzí absence následujících DK :

     1 - Ametrine, Chrysoberyl, Kunzite, Scapolite, Sunstone

     2 - Andesine, Diopside, Enstatite, Fluorite, Kornerupine, Kyanite, Labradorite, Phenakite, Sphalerite, Sphene,

kde na prvním místě jsou ty, které by chybět neměly a škoda i těch ve dvojce. Přesto je soubor vybraných DK dostačující, vybrány jsou takové, které jsou klasickými šperkovými DK a navíc jsou roztříděné v některých druzích do vlastních charakteristických barevných odstínů (celkem je k dispozici 21 druhů Barevných Kamenů + 36 jejich barevných odrůd a Barevné Diamanty).

     Na obrázcích přibližuji vzhled tohoto SW, který používá prostředí prohlížeče Windows Explorer.

     A pro zájemce ještě cena : soubor GemePro + GemePrice přijde na US$ 995,00 a předplatné na aktualizace cen všech DK na rok činí US$ 240,00, možné je zakoupení jen některých segmentů SW, což je lacinější - podrobnosti na adrese výše.