VZDĚLÁVACÍ  KURZY  GEMOLOGIE

 


     Sestávají  ze dvou tématických běhů :


1 - Základy gemologie

     Od základů až po poslední novinky v oboru. Přednášky jsou nasměrovány na zvládnutí praxe určování surových i broušených Drahých kamenů, stanovení jejich kvalit a dospět tak i k určení jejich rámcové ceny.

     Frekventant je seznámen s množstvím laboratorních přístrojů i přenosných pomůcek, sloužících k určení DK a jeho kvalit, případně i k odlišení od simulantů a imitací. Seznámí se i s praktickým používáním těchto pomůcek.

     Doporučena bude řada titulů odborné literatury a jiných pramenů k dalšímu studiu a doporučen i nejvýhodnější zdroj k získání těchto i pomůcek.

     K dispozici při výuce je druhově i kvalitativně nadprůměrné množství ukázek surových i broušených DK.

     Délka kurzu je 12+4 hodiny, individuální termíny se sjednávají osobně formou smlouvy. Cena kurzu je Kč 9 000,-, platba předem, za neabsolvované hodiny se platba nevrací. Absolvent je během a na konci kurzu podroben bodovanému testu.

     Absolvent získá učební texty, aktuálně doplňované, jejichž obálka je vpravo.

2 - Fasetové broušení Drahých kamenů

     Pokud zájemce prokáže znalosti nutné pro bezproblémové absolvování tohoto kurzu, může jej podstoupit bez absolvování kurzu předcházejícího. Jedná se o pokračovací kurz o teorii a praxi fasetového broušení DK s důrazem na dosažení co nejlepších optických výsledků - dosažení celoplošné Brilance a vytěžení co nejvyšší Disperze.

     V teoretické pasáži jsou probrány všechny známé způsoby a prostředky k broušení, od primitivních až po moderní, přesné, ale i pro amatéry dostupná zařízení.

     Zvláštní důraz je kladen rovněž na pochopení a dodržování optických zákonitostí při návrhu a konstrukci výbrusu DK. Práce se speciálními softwary, určenými k dosažení těchto výzev je samozřejmostí.

     Zájemce získá potřebný přehled o různorodosti specifik a základních technologií, nutných pro zpracování různých druhů DK, které se vymykají svou obtížností z průměru ostatních.

     Absolvent obdrží jen nutné podklady, poznámky z přednášek si činí sám a sám si vybrousí svůj první kámen.

     Délka kurzu je 12+4 hodiny, individuální termíny se sjednávají osobně formou smlouvy. Cena kurzu je Kč 9 000,-, platba předem, za neabsolvované hodiny se platba nevrací.

Pro zájemce s profesními záměry jsou ceny kurzů dvojnásobné